TREBALLA AMB NOSALTRES

PROGRAMA DE BEQUES LINGUASERVE

Linguaserve impulsa el seu programa d’alumnes en pràctiques amb l’objectiu de captar i desenvolupar millor el talent de les noves generacions, i crea, a més a més, una borsa d’exbecaris El programa de beques està concebut perquè s’incorporin activament al treball diari, puguin posar en pràctica els seus coneixements teòrics i aptituds i adquireixin les competències necessàries per al seu desenvolupament professional posterior, tot això en un entorn de proximitat i col·laboració amb professionals de dilatada experiència.

La durada i l’horari de la beca dependrà d’allò que determini el conveni de pràctiques de la universitat a la qual pertanyi l’alumne, així com de la disponibilitat i els interessos d’ambdues parts. Les beques estan dotades d’una ajuda a l’estudi.

En què consisteix el programa d’exbecaris?

És una borsa composta per aquells antics becaris de Linguaserve amb talent que s’hagin adaptat als ritmes de treball de l’organització, és a dir, que hagin fet una bona feina i que hagin obtingut una bona valoració en l’avaluació efectuada durant la beca per part del seu tutor corresponent.

Quins beneficis té pertànyer a aquest programa?

✓ Participació en determinats projectes de Linguaserve com a col·laborador extern.

✓ Participació en pics d’activitat.

✓ Seguiment de l’empresa a l’exbecari.

✓ Prioritat en incorporació a la plantilla.

Avaluació i feedback

Perquè un becari passi a formar part del Programa d’exbecaris, haurà de superar amb bona puntuació l’avaluació del seu tutor al final de la realització de la beca. Mentre duri la beca, l’alumne rebrà el suport del seu tutor per reforçar les seves fortaleses, corregir els seus errors i potenciar les seves àrees de millora.

  He llegit la Política de privacitat del portal .i hi dono el meu consentiment
  Consento la meva alta a la newsletter i la tramesa de comunicacions comercials.

  Universitats amb què col·laborem

  Universitat Alfonso X el Sabio
  Universitat Autònoma de Barcelona
  Universitat Autònoma de Madrid
  Universitat Carlos III
  Universitat Complutense de Madrid
  Universitat Oberta de Barcelona

  Centres de formació professional

  Centro Cultural y Deportivo Tajamar, SA
  CEP Juan XXIII
  Salesianos de Atocha