REVISIÓ / PROOFREADING / VALIDACIÓ

En la traducció, com en qualsevol activitat humana, l’error zero no existeix. Per això, per solucionar aquests possibles errors, treballem amb lingüistes natius per a cada projecte i especialitat, els quals revisen el contingut no només quant a ortografia i estil, sinó també quant a coherència i rellevància. Aquests serveis, juntament amb el Quality Assurance, redueixen els errors i incidències a la mínima expressió.

En la traducció, com en qualsevol activitat humana, l’error zero no existeix. Per això, per solucionar aquests possibles errors, treballem amb lingüistes natius per a cada projecte i especialitat, els quals revisen el contingut no només quant a ortografia i estil, sinó també quant a coherència i rellevància. Aquests serveis, juntament amb el Quality Assurance, redueixen els errors i incidències a la mínima expressió.

Revisió (ISO 17100): Revisió professional de textos. Revisió i comprovació professional de textos ja traduïts prèviament per traductors professionals. Un revisor traductor nadiu de la llengua de destinació amb les competències adequades revisa els textos. S’entén per revisió l’examen bilingüe d’una traducció respecte a la seva adequació a la finalitat prevista, acarament dels textos d’origen i de destinació, recomanació i realització de les esmenes pertinents. El seu objectiu és la correcció i els ajustaments necessaris de la traducció amb millora d’estil, fluïdesa i naturalitat. El servei es presta amb Quality Assurance (QA) abans del lliurament i la gestió dels projectes. Hi ha dues variants, GENERAL I EXPERTA, depenent de l’especialització del text a revisar i del públic a qui va adreçat.

En textos de comunicació i notícies, la naturalitat i la llegibilitat, a més de la correcció i l’adequació, són elements fonamentals per a la consecució dels objectius d’aquests textos.  Així doncs, s’entén per proofreading l’examen monolingüe d’un text respecte a la seva adequació a la finalitat prevista, recomanació i realització de les modificacions pertinents.  El seu objectiu és la millora de l’estil, la naturalitat i la fluïdesa de lectura. Els revisors verifiquen i, si escau, corregeixen o modifiquen el text traduït amb especial atenció a l’estil i la llegibilitat, i només consulten el text original en cas de necessitat o dubte.

Validació experta (ISO 17100): Examen d’un text de destinació traduït en el seu context gràfic o d’un altre tipus respecte a la seva adequació a la finalitat prevista i a les convencions del domini al qual pertany, recomanació i realització de les esmenes pertinents. Ho duu a terme un nadiu de la llengua de destinació i expert en la matèria del text. El servei es presta amb Quality Assurance (QA) abans del lliurament i la gestió dels projectes.

Revisió

Revisió (ISO 17100): Revisió professional de textos. Revisió i comprovació professional de textos ja traduïts prèviament per traductors professionals. Un revisor traductor nadiu de la llengua de destinació amb les competències adequades revisa els textos. S’entén per revisió l’examen bilingüe d’una traducció respecte a la seva adequació a la finalitat prevista, acarament dels textos d’origen i de destinació, recomanació i realització de les esmenes pertinents. El seu objectiu és la correcció i els ajustaments necessaris de la traducció amb millora d’estil, fluïdesa i naturalitat. El servei es presta amb Quality Assurance (QA) abans del lliurament i la gestió dels projectes. Hi ha dues variants, GENERAL I EXPERTA, depenent de l’especialització del text a revisar i del públic a qui va adreçat.

Proofreading

En textos de comunicació i notícies, la naturalitat i la llegibilitat, a més de la correcció i l’adequació, són elements fonamentals per a la consecució dels objectius d’aquests textos.  Així doncs, s’entén per proofreading l’examen monolingüe d’un text respecte a la seva adequació a la finalitat prevista, recomanació i realització de les modificacions pertinents.  El seu objectiu és la millora de l’estil, la naturalitat i la fluïdesa de lectura. Els revisors verifiquen i, si escau, corregeixen o modifiquen el text traduït amb especial atenció a l’estil i la llegibilitat, i només consulten el text original en cas de necessitat o dubte.

Validació

Validació experta (ISO 17100): Examen d’un text de destinació traduït en el seu context gràfic o d’un altre tipus respecte a la seva adequació a la finalitat prevista i a les convencions del domini al qual pertany, recomanació i realització de les esmenes pertinents. Ho duu a terme un nadiu de la llengua de destinació i expert en la matèria del text. El servei es presta amb Quality Assurance (QA) abans del lliurament i la gestió dels projectes.

Alguns dels idiomes amb què treballem: 

afganès – albanès – alemany – anglès (britànic i americà) – àrab – armeni – azerbaidjanès – bielorús – bosnià – búlgar – català – coreà – croat – danès – eslovac – eslovè – espanyol (Espanya, Amèrica Llatina i EUA) – eusquera – estonià – farsi – finès – francès – gallec – georgià – grec – hindi – holandès (neerlandès) – hongarès – irlandès – italià – japonès – letó – lituà – maltès – noruec – persa – polonès – portuguès (de Portugal i el Brasil) – romanès – rus – serbocroat – sirià – suec – tailandès – turc – txec – ucraïnès – xinès mandarí, cantonès i taiwanès (o tradicional i simplificat)…

Tenim casos d’èxit en tots els sectors. Coneix-ne algun:

Administració pública

Banca i assegurances

Educació i esport

Energía

Moda, retail i ecommerce

Salut

Telecomunicacions i tecnologia

Turisme i hotels

Totes aquestes empreses ja confien en nosaltres. I la vostra?