COORDINACIÓ DE PROJECTES

Coneix les necessitats i els requisits del client per fer-ne l’avaluació i projectar-lo a la resta de l’equip a càrrec seu; és responsable de les sol·licituds i fa la supervisió necessària perquè es compleixin degudament. Encarregat de la coordinació i la planificació global del projecte i d’assolir l’execució correcta de la prestació dels serveis, la seva evolució i la millora contínua. Com a interlocutor principal amb el client, és responsable del compliment integral contractat en sentit ampli, qualitat, terminis, facturació i report.

S’encarregarà de l’assegurament de qualitat sobre l’Acord de nivell de serveis, els processos, les auditories i l’estat de materials de referència, i també coordinarà i resoldrà de manera satisfactòria les incidències que es puguin produir, desenvolupant les àrees de millora. Es farà càrrec que els membres de l’equip assignat prestin els serveis amb les degudes garanties i la seguretat adequada.

Tenim casos d’èxit en tots els sectors. Coneix-ne algun:

Administració pública

Banca i assegurances

Educació i esport

Energía

Moda, retail i ecommerce

Salut

Telecomunicacions i tecnologia

Turisme i hotels

Totes aquestes empreses ja confien en nosaltres. I la vostra?