Els professionals que integren Linguaserve són la pedra angular de l’empresa

L’experiència acumulada pels especialistes de Linguaserve sobrepassa els 500 anys, amb una mitjana de més de deu anys per persona.

Està compost per lingüistes, coordinadors i gestors de projectes, traductors, revisors, terminòlegs, tècnics de localització, enginyers de programari i maquetadors, entre d’altres.

La formació contínua i l’estabilitat és l’aposta de valor en la gestió de recursos humans de Linguaserve i posa en pràctica mesures que l’apropin a la conciliació personal i laboral dels seus treballadors. L’equip de Linguaserve:

  • Escolta i analitza les necessitats dels seus clients
  • Proposa el sistema de treball, la metodologia, les eines i els equips més adequats per resoldre aquestes necessitats
  • Duu a terme la posada en marxa, implanta les solucions tècniques en col·laboració amb el client o el seu integrador i prepara els materials de referència i els entorns de treball
  • Presta el servei amb les màximes garanties i eficàcia
  • Periòdicament, informa, avalua i planteja millores del servei, aprofitant la corba d’experiència

L’entorn multicultural i multidisciplinari de Linguaserve ofereix nombroses oportunitats de desenvolupament professional en un ambient laboral agradable on el professional podrà desenvolupar les seves capacitats.

MISSIÓ

La missió principal de Linguaserve és donar resposta a l’ampli ventall de necessitats de comunicació multilingüe que es plantegen a les empreses i institucions públiques per aconseguir una societat del coneixement multilingüe més eficient i, alhora, reduir la fractura digital lingüística. En concret, volem donar suport als nostres clients en la seva recerca de l’excel·lència i l’èxit empresarial en entorns multiculturals.

VISIÓ

La nostra visió: ser reconeguts per les empreses amb vocació internacional com el millor proveïdor de serveis de globalització, internacionalització, localització i traducció (GILT). La nostra resposta és estar a l’avantguarda internacional en la innovació tecnològica, coordinar i integrar els millors recursos humans, les metodologies més eficaces i els procediments més avançats d’assegurament de qualitat.

VALORS

Els valors de Linguaserve s’han mantingut des que es va crear l’empresa l’any 2000. Els que treballem en aquesta empresa busquem i compartim l’excel·lència, la transparència, el treball en equip, l’orientació al client i la innovació. El dia a dia transcorre en un ambient de treball distès, proper i compromès amb els treballadors, però sempre centrats en la satisfacció dels nostres clients.

Experts en traducció i comunicació multilingüe

L’excel·lència, a través de la millora contínua, guia la nostra estratègia

Els principis de l’excel·lència formen part dels nostres valors ètics i professionals, i dels compromisos que adquirim amb els nostres clients, accionistes, empleats, proveïdors i socis. Així mateix, estem compromesos amb la qualitat total i establim les mesures apropiades per assegurar que la nostra política de la qualitat sigui entesa i practicada per nosaltres i pels nostres clients.

  • UNE-EN ISO 17100 – Serveis de traducció. Requisits per als serveis de traducció.
  • UNE-EN ISO 9001 – Sistema de gestió de la qualitat.

Partners:

A Linguaserve treballem per tenir els socis més experts i de més confiança

Cooperació:

Comptem amb col·laboradors nacionals i internacionals de la màxima qualitat.

Tenim casos d’èxit en tots els sectors. Coneix-ne algun:

Administració pública

Banca i assegurances

Educació i esport

Energía

Moda, retail i ecommerce

Salut

Telecomunicacions i tecnologia

Turisme i hotels

Totes aquestes empreses ja confien en nosaltres. I la vostra?