Aviso legal

0. RECOMANACIÓ PRÈVIA:

Si us plau, llegiu tots els apartats d’aquest avís legal i la nostra Política de privacitat abans d’utilitzar aquest lloc web. Les condicions següents són vinculants per a qualsevol usuari. Document revisat el 07/09/2020. En compliment del deure d’informació disposat a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic (LSSI-CE), es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web.

1. INTRODUCCIÓ, DADES IDENTIFICATIVES I USUARIS:

Aquest avís legal i la nostra Política de privacitat regulen l’ús del servei del PORTAL d’internet i us informen, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, del següent:

 • Denominació social: LINGUASERVE INTERNACIONALIZACIÓN DE SERVICIOS, SA
 • CIF/NIF: A82615972
 • Inscrita al Registre Mercantil de Madrid, volum 15.370, foli 154, full M-25878
 • Correu electrònic clients@linguaserve.com Telèfon: 91 761 64 60
 • Delegat de protecció de dades: dpo@linguaserve.com
 • Domicili social: Carrer Quintana, 2-2a planta 28008-Madrid
 • Activitat: Serveis de traducció, interpretació
 • Finalitat de la pàgina web: donar a conèixer la nostra activitat, contactar, consultar, sol·licitar pressupost i blog.

Aquest document té per objecte establir els termes i condicions generals d’ús del PORTAL que són d’obligada acceptació i compliment per part de totes les persones, professionals i empreses (d’ara endavant, “l’USUARI”) que desitgin fer ús d’aquests serveis, actuals o nous, que LINGUASERVE presti en el futur a través del PORTAL.

2. OBLIGACIONS DELS USUARIS, ÚS DEL LLOC WEB, ELS SEUS SERVEIS I CONTINGUTS;

L’usuari es compromet a utilitzar el portal, el contingut i els serveis sense contravenir la legislació vigent, els usos generalment acceptats i l’ordre públic. Queda prohibit l’ús del web amb finalitats il·lícites o lesives contra LINGUASERVE o un tercer que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir l’ús normal del PORTAL.

LINGUASERVE garanteix que els continguts i serveis que ofereix el portal respectin el principi de dignitat de la persona, de protecció de la joventut i la infantesa, de no-discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altre aspecte personal i social. LINGUASERVE es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei o no respectin els principis assenyalats.

Aquestes Condicions generals d’ús del PORTAL no confereixen a l’USUARI cap altre dret d’ús, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del portal i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Els continguts (informació, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, etc.) recollits al portal són propietat de LINGUASERVE, o aquesta es troba degudament autoritzada per a la seva difusió per part dels seus legítims titulars. LINGUASERVE es compromet a no fer publicitat enganyosa i, per tant, queda prohibit:

 • L’ús per a tota mena de finalitats comercials o publicitàries, diferents de les estrictament permeses.
 • La seva reproducció, publicació, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es disposi de l’autorització prèvia i per escrit dels legítims titulars o resulti legalment permès.
 • Qualsevol vulneració dels drets de LINGUASERVE o dels seus legítims titulars sobre aquestes.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL;

En tot cas, l’USUARI reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits al portal pertanyen a LINGUASERVE o que aquesta es troba degudament autoritzada per a la seva difusió en aquest PORTAL. En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus drets legítims de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut al web, haurà de notificar aquesta circumstància a LINGUASERVE, i indicar:

 • Les dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb què actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de l’interessat.
 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació al web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

4. ENLLAÇOS El PORTAL

proporciona enllaços a altres llocs web i continguts que són propietat de tercers. L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’usuari la possibilitat d’accedir-hi. LINGUASERVE no es responsabilitza en cap cas dels resultats que es puguin derivar a l’usuari per l’accés a aquests enllaços.

L’usuari que es proposi d’establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al portal https://w3.linguaserve.com, ha d’obtenir l’autorització prèvia i escrita de LINGUASERVE. L’establiment de l’enllaç no implica, en cap cas, l’existència de relacions entre el PORTAL i el propietari del lloc en el qual s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de https://w3.linguaserve.com dels seus continguts o serveis.

5. MODIFICACIÓ UNILATERAL I DURADA;

LINGUASERVE es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració del PORTAL web https://w3.linguaserve.com com aquest avís legal.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT;

LINGUASERVE no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin produir a causa de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web i/o dels seus serveis o continguts.
 • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a aquestes Condicions generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l’ordre públic, del lloc web, els seus serveis o continguts, per part dels usuaris.

7. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

LINGUASERVE INTERNACIONALIZACIÓN DE SERVICIOS, SA, tal com recull en la seva “POLÍTICA DE PRIVACITAT”, la qual podeu consultar al nostre web, ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades que tracta i gestiona, incorporant tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per garantir-ne la confidencialitat, evitar-ne el mal ús, la pèrdua, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori.

8. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ;

Aquestes Condicions generals es regeixen per la legislació espanyola, i estan sotmeses als jutjats i tribunals de la ciutat de Madrid (Espanya) davant de qualsevol controvèrsia derivada de l’accés al PORTAL. 9. CONTACTE Si algun usuari té cap dubte sobre aquest avís legal o qualsevol comentari sobre el web, es pot adreçar a clients@linguaserve.com